Duaa

 • Qunoot Du’aa’- Ibraaheem Al-‘Aseeri

 • Qunoot Du’aa’- Abu Abdallaah

 • Qunoot Du’aa’ [1]- Su’ood Ash-Shuraym

 • Qunoot Du’aa’[2]- Su’ood Ash-Shuraym

 • Qunoot Du’aa’- Khaalid ‘Abdul-Lateef

 • Qunoot Du’aa’- 'Aadil As-Sunayd

 • Qunoot Du’aa’- ‘Abdul-Muhsin Al-Qaasim

 • Qunoot Du’aa’- ‘Abdullaah Buqyaan

 • Qunoot Du’aa’- ‘Ali Jaabir

 • Qunoot Du’aa’- Faysal Al-Khalaaqi

 • Qunoot Du’aa’- Qaasim Al-Maaliki

 • Qunoot Du’aa’- Muhammad Al-Barraak

 • Qunoot Du’aa’- Muhammad ‘Aabid

 • Qunoot Du’aa’- Muhammad ‘Abdul-Kareem

 • Qunoot Du’aa’- Naasir Al-‘Ubayd

 • Qunoot Du’aa’- Naasir Al-Ghaamidi

 • Qunoot Du’aa’- Yaasir Ad-Doosari

 • Qunoot Du’aa’- Yoosuf Al-Qaradhaawi

 • Qunoot Du’aa’- Yoosuf Al-Haqqaas

 • Quran completion Du’aa’- Ibraaheem Al-Jibreen

 • Quran completion Du’aa’- Ahmad Ash-Shaawi

 • Quran completion Du’aa’- Ahmad Al-‘Ajmi

 • Quran completion Du’aa’- Prophet’s Mosque

 • Quran completion Du’aa’- ‘Abdur-Rahmaan As-Sudays

 • Quran completion Du’aa’- As-Sayyid As-Sa’dali

 • Quran completion Du’aa’- Khaalid Al-Qahtaani

 • Quran completion Du’aa’- Salaah Abu Khaatir

 • Quran completion Du’aa’- Taariq Al-Hawwaas

 • Quran completion Du’aa’- ‘Aadil Al-Kalbaani

 • Quran completion Du’aa’- ‘Abdul-Baari Ath-Thubayti

 • Quran completion Du’aa’- ‘Abdul-‘Azeez Al-Ahmad

 • Quran completion Du’aa’- ‘Abdullaah Al-Matrood

 • Quran completion Du’aa’[1]- ‘Ali Al-Huthayfi

 • Quran completion Du’aa’[2]- ‘Ali Al-Huthayfi

 • Quran completion Du’aa’[1]- ‘Eesa Al-‘Ajmi

 • Quran completion Du’aa’- Faysal Al-Hulaybi

 • Quran completion Du’aa’- Muhammad Ayyoob

 • Quran completion Du’aa’- Muhammad Jibreel

 • Quran completion Du’aa’- Muhammad Habash

 • Quran completion Du’aa’- Muhammad Saalih Shaah

 • Quran completion Du’aa’- Muhammad Yoosuf

 • Quran completion Du’aa’- Mustafa Gharbi

 • Quran completion Du’aa’- Mahdi Al-Beeshi

 • Quran completion Du’aa’- Haani Ar-Rifaa’i

 • Qunoot Du’aa’- ‘Abdur-Rasheed Soofi

 • Ramadhaan 27th Night Du’aa’- ‘Abdur-Rasheed Soofi

 • Quran completion Du’aa’- Salaah Ar-Raashid

 • Quran completion Du’aa’ [Narration: As-Soosi]‘Abdur-Rasheed Soofi

 • Quran completion Du’aa’- ‘Abdullaah Taaha Sarbal

 • Morning & Evening Athkaar- Mishaari Al-‘Ifaasi

 • Tutor Du’aa’- Mishaari Al-‘Ifaasi

 • Islamic Ruqyiah- Mishaari Al-‘Ifaasi

 • Du’aa’- Hasan Qaari

 • Quran completion Du’aa’- Muhammad As-Sa’eed

 • Du’aa’- Ahmad Su’ood

 • Du’aa’- Ahmad Abal-Khayl

 • Du’aa’- Faysal Ar-Rushood

 • Du’aa’- Faysal Ash-Shaddi

 • Du’aa’- Maahir Al-Mu’ayqli

 • Du’aa’- Muhammad Al-Luhaydaan

 • Du’aa’- Naasir Al-Qataami

 • Du’aa’- Saalih Al-‘Umari

 • Du’aa’- Yaasir Al-Faylakaawi

 • Du’aa’- Yaasir Ad-Dawsari

 • Du’aa’- Muhammad Al-Gharbaani

 • Islamic Ruqyah (for magic)- Faaris ‘Abbaad

 • Islamic Ruqyah (for magic)- Faaris ‘Abbaad

 • Dawn & Evening Athkaar (supplications)- Faaris ‘Abbaad

 • Quran completion Du’aa’ [Narration: Ad-Doori from Al-Kisaa’i]- ‘Abdur-Rasheed Soofi

 • Tutor Du’aa’- Mishaari Al-‘Ifaasi

 • Du’aa’- Muhammad An-Na’eem

 • Quran completion Du’aa’- ‘Abdul-Hakeem ‘Abdullaah

 • Du’aa’- Naasir Al-Qataami

 • Isalmic Ruqyah- Naasir Al-Qataami

 • Quran completion Du’aa’ [Narration: Abul-Haarith from Al-Kasaa'i]- ‘Abdur-Rasheed Soofi

 • Quran completion Du’aa’ [Narration: Ad-Doori from Abu ‘Amr]- ‘Abdur-Rasheed Soofi

 • Quran completion Du’aa’- Maahir Al-Mu’ayqli

 • Quran completion Du’aa’ [Narration: Shu’bah from‘Aasim]- ‘Abdur-Rasheed Soofi

 • Quran completion Du’aa’- Mustafa Al-'Azzaawi

 • Dawn Athkaar (supplications)

 • Evening Athkaar (supplications)

 • Quran completion Du’aa’ [Narration: Hafs from‘Aasim]- ‘Abdur-Rasheed Soofi

 • Du’aa’- Fu'aad Al-Khaamri

 • Du’aa’- Ashraf 'Abdul-Baari

 • Du’aa’- Mu'ammar As-Sayyid

 • Makkan Jumu'ah Du’aa’ for the people of Gaza- 'Abdur-Rahmaan As-Sudays

 • Du’aa’ for the people of Gaza- Safwat Hijaazi

 • Du’aa’ for the people of Gaza- Mishaari 'Ifaasi

 • Jumu'a Du’aa’ for the people of Gaza- Yoosuf Qaradhaawi

 • Du’aa’ for the people of Gaza- Ahmad 'Abdur-Rahmaan Naqeeb

 • Du’aa’ for the people of Gaza on the night of Electricity blockage- Muhammad Hassaan

 • Special Du’aa’ for the people of Gaza

 • Du’aa’- Ibraaheem Al-Busayli

 • Quran completion Du’aa’- Khaalid Barakaat

 • Duaa’ 1- Sayyid ‘Abdul ‘Azeez As-Sa’dani

 • Duaa’ 2- Sayyid ‘Abdul ‘Azeez As-Sa’dani

 • Duaa’ – ‘Ali Ibn Jareed Al-‘Anzi

 • Duaa’ – Haatem Fareed Al-Waa’er

 • Duaa’ – Al-Haadi Al-Fakhfaakh

 • Duaa’ – Jamaal Shaakir ‘Abdullaah

 • Duaa’ from Khaalid Ibn Al-Waleed Mosque, State of Qatar, Shaykh: Fu’aad Mohammad Al-Khaamiri

 • Duaa’ –year 1429 –Shaykh: Abdur-Rasheed Ibn Ash-Shaykh ‘Ali Sufi

 • Al-Hamdu Lillaah

 • Here is Ramadhaan

 • Our supplication is solely directed to You O Allaah (as we have no one else to ask)

 • Supplication of Shaykh As-Sudaysi on Laylatul Qadr 1432 AH

 • Farewell to Ramadhaan

 • Taraweeh Supplication

 • Supplication of Prophets by Shaykh Salaah Al-Jamal

 • Qunoot Supplication on Laylatul Qadr by Shaykh Mustpha Khamees

 • Supplications by Munshid Ahmad Bukhaatir

 • Supplication by Shaykh Mustapha Khamees

 • New supplication by Reciter Shaykh Maahir Al-Muagli

 • Supplication by Reciter Ahmad Jaleel Mawlawi

 • Supplication of Istikhaarah prayer by Shaykh Haani Muhammad Nasr

 • Supplications at the start of the prayer (after takbeer) by Shaykh Haani Muhammad Nasr

 • Morning Athkaar by Shaykh Haani Muhammad Nasr

 • Supplication by Khaled Al-Jaleel

 • Supplication on Laylatul Qadr by Shaykh As-Sudaysi

 • Supplication on Laylatul Qadr by Shaykh Muhammad Jibreel 1418 AH

 • Supplication by Shaykh Idrees Abkar

 • Popular Articles

  Quranic Studies

  The History of the Noble Quran

  The Quran is the backbone of Islam. On this Sacred Book of Allah depends the Islamic call, state, society and the civilisation of the Muslim world. It is the last Divine revelation, which was sent down...More