Duaa

 • Qunoot Du’aa’- Ibraaheem Al-‘Aseeri

 • Qunoot Du’aa’- Abu Abdallaah

 • Qunoot Du’aa’ [1]- Su’ood Ash-Shuraym

 • Qunoot Du’aa’[2]- Su’ood Ash-Shuraym

 • Qunoot Du’aa’- Khaalid ‘Abdul-Lateef

 • Qunoot Du’aa’- 'Aadil As-Sunayd

 • Qunoot Du’aa’- ‘Abdul-Muhsin Al-Qaasim

 • Qunoot Du’aa’- ‘Abdullaah Buqyaan

 • Qunoot Du’aa’- ‘Ali Jaabir

 • Qunoot Du’aa’- Faysal Al-Khalaaqi

 • Qunoot Du’aa’- Qaasim Al-Maaliki

 • Qunoot Du’aa’- Muhammad Al-Barraak

 • Qunoot Du’aa’- Muhammad ‘Aabid

 • Qunoot Du’aa’- Muhammad ‘Abdul-Kareem

 • Qunoot Du’aa’- Naasir Al-‘Ubayd

 • Qunoot Du’aa’- Naasir Al-Ghaamidi

 • Qunoot Du’aa’- Yaasir Ad-Doosari

 • Qunoot Du’aa’- Yoosuf Al-Qaradhaawi

 • Qunoot Du’aa’- Yoosuf Al-Haqqaas

 • Quran completion Du’aa’- Ibraaheem Al-Jibreen

 • Quran completion Du’aa’- Ahmad Ash-Shaawi

 • Quran completion Du’aa’- Ahmad Al-‘Ajmi

 • Quran completion Du’aa’- Prophet’s Mosque

 • Quran completion Du’aa’- ‘Abdur-Rahmaan As-Sudays

 • Quran completion Du’aa’- As-Sayyid As-Sa’dali

 • Quran completion Du’aa’- Khaalid Al-Qahtaani

 • Quran completion Du’aa’- Salaah Abu Khaatir

 • Quran completion Du’aa’- Taariq Al-Hawwaas

 • Quran completion Du’aa’- ‘Aadil Al-Kalbaani

 • Quran completion Du’aa’- ‘Abdul-Baari Ath-Thubayti

 • Quran completion Du’aa’- ‘Abdul-‘Azeez Al-Ahmad

 • Quran completion Du’aa’- ‘Abdullaah Al-Matrood

 • Quran completion Du’aa’[1]- ‘Ali Al-Huthayfi

 • Quran completion Du’aa’[2]- ‘Ali Al-Huthayfi

 • Quran completion Du’aa’[1]- ‘Eesa Al-‘Ajmi

 • Quran completion Du’aa’- Faysal Al-Hulaybi

 • Quran completion Du’aa’- Muhammad Ayyoob

 • Quran completion Du’aa’- Muhammad Jibreel

 • Quran completion Du’aa’- Muhammad Habash

 • Quran completion Du’aa’- Muhammad Saalih Shaah

 • Quran completion Du’aa’- Muhammad Yoosuf

 • Quran completion Du’aa’- Mustafa Gharbi

 • Quran completion Du’aa’- Mahdi Al-Beeshi

 • Quran completion Du’aa’- Haani Ar-Rifaa’i

 • Qunoot Du’aa’- ‘Abdur-Rasheed Soofi

 • Ramadhaan 27th Night Du’aa’- ‘Abdur-Rasheed Soofi

 • Quran completion Du’aa’- Salaah Ar-Raashid

 • Quran completion Du’aa’ [Narration: As-Soosi]‘Abdur-Rasheed Soofi

 • Quran completion Du’aa’- ‘Abdullaah Taaha Sarbal

 • Morning & Evening Athkaar- Mishaari Al-‘Ifaasi

 • Tutor Du’aa’- Mishaari Al-‘Ifaasi

 • Islamic Ruqyiah- Mishaari Al-‘Ifaasi

 • Du’aa’- Hasan Qaari

 • Quran completion Du’aa’- Muhammad As-Sa’eed

 • Du’aa’- Ahmad Su’ood

 • Du’aa’- Ahmad Abal-Khayl

 • Du’aa’- Faysal Ar-Rushood

 • Du’aa’- Faysal Ash-Shaddi

 • Du’aa’- Maahir Al-Mu’ayqli

 • Du’aa’- Muhammad Al-Luhaydaan

 • Du’aa’- Naasir Al-Qataami

 • Du’aa’- Saalih Al-‘Umari

 • Du’aa’- Yaasir Al-Faylakaawi

 • Du’aa’- Yaasir Ad-Dawsari

 • Du’aa’- Muhammad Al-Gharbaani

 • Islamic Ruqyah (for magic)- Faaris ‘Abbaad

 • Islamic Ruqyah (for magic)- Faaris ‘Abbaad

 • Dawn & Evening Athkaar (supplications)- Faaris ‘Abbaad

 • Quran completion Du’aa’ [Narration: Ad-Doori from Al-Kisaa’i]- ‘Abdur-Rasheed Soofi

 • Tutor Du’aa’- Mishaari Al-‘Ifaasi

 • Du’aa’- Muhammad An-Na’eem

 • Quran completion Du’aa’- ‘Abdul-Hakeem ‘Abdullaah

 • Du’aa’- Naasir Al-Qataami

 • Isalmic Ruqyah- Naasir Al-Qataami

 • Quran completion Du’aa’ [Narration: Abul-Haarith from Al-Kasaa'i]- ‘Abdur-Rasheed Soofi

 • Quran completion Du’aa’ [Narration: Ad-Doori from Abu ‘Amr]- ‘Abdur-Rasheed Soofi

 • Quran completion Du’aa’- Maahir Al-Mu’ayqli

 • Quran completion Du’aa’ [Narration: Shu’bah from‘Aasim]- ‘Abdur-Rasheed Soofi

 • Quran completion Du’aa’- Mustafa Al-'Azzaawi

 • Dawn Athkaar (supplications)

 • Evening Athkaar (supplications)

 • Quran completion Du’aa’ [Narration: Hafs from‘Aasim]- ‘Abdur-Rasheed Soofi

 • Du’aa’- Fu'aad Al-Khaamri

 • Du’aa’- Ashraf 'Abdul-Baari

 • Du’aa’- Mu'ammar As-Sayyid

 • Makkan Jumu'ah Du’aa’ for the people of Gaza- 'Abdur-Rahmaan As-Sudays

 • Du’aa’ for the people of Gaza- Safwat Hijaazi

 • Du’aa’ for the people of Gaza- Mishaari 'Ifaasi

 • Jumu'a Du’aa’ for the people of Gaza- Yoosuf Qaradhaawi

 • Du’aa’ for the people of Gaza- Ahmad 'Abdur-Rahmaan Naqeeb

 • Du’aa’ for the people of Gaza on the night of Electricity blockage- Muhammad Hassaan

 • Special Du’aa’ for the people of Gaza

 • Du’aa’- Ibraaheem Al-Busayli

 • Quran completion Du’aa’- Khaalid Barakaat

 • Duaa’ 1- Sayyid ‘Abdul ‘Azeez As-Sa’dani

 • Duaa’ 2- Sayyid ‘Abdul ‘Azeez As-Sa’dani

 • Duaa’ – ‘Ali Ibn Jareed Al-‘Anzi

 • Duaa’ – Haatem Fareed Al-Waa’er

 • Duaa’ – Al-Haadi Al-Fakhfaakh

 • Duaa’ – Jamaal Shaakir ‘Abdullaah

 • Duaa’ from Khaalid Ibn Al-Waleed Mosque, State of Qatar, Shaykh: Fu’aad Mohammad Al-Khaamiri

 • Duaa’ –year 1429 –Shaykh: Abdur-Rasheed Ibn Ash-Shaykh ‘Ali Sufi

 • Al-Hamdu Lillaah

 • Here is Ramadhaan

 • Our supplication is solely directed to You O Allaah (as we have no one else to ask)

 • Supplication of Shaykh As-Sudaysi on Laylatul Qadr 1432 AH

 • Farewell to Ramadhaan

 • Taraweeh Supplication

 • Supplication of Prophets by Shaykh Salaah Al-Jamal

 • Qunoot Supplication on Laylatul Qadr by Shaykh Mustpha Khamees

 • Supplications by Munshid Ahmad Bukhaatir

 • Supplication by Shaykh Mustapha Khamees

 • New supplication by Reciter Shaykh Maahir Al-Muagli

 • Supplication by Reciter Ahmad Jaleel Mawlawi

 • Supplication of Istikhaarah prayer by Shaykh Haani Muhammad Nasr

 • Supplications at the start of the prayer (after takbeer) by Shaykh Haani Muhammad Nasr

 • Morning Athkaar by Shaykh Haani Muhammad Nasr

 • Supplication by Khaled Al-Jaleel

 • Supplication on Laylatul Qadr by Shaykh As-Sudaysi

 • Supplication on Laylatul Qadr by Shaykh Muhammad Jibreel 1418 AH

 • Supplication by Shaykh Idrees Abkar