Islam Web

  1. Fatwa
  2. AKIDAH
  3. Syirik
  4. Ruqyah dan Azimat
Cari Fatwa

Boleh Menambahkan Air Biasa ke Dalam Air yang Telah Dibacakan Zikir Ruqyah.

Pertanyaan

Saya ingin bertanya tentang air ruqyah yang telah dicampur dengan daun sidr dan dibacakan ayat-ayat Al-Quran untuk dipakai mandi dalam mengobati sihir. Apakah air yang dingin ini saja yang bisa dipakai untuk mandi ataukah kita boleh menambahkan air hangat biasa yang tidak dibacakan ayat dan zikir? Apakah air yang seharusnya digunakan untuk mandi selama tiga hari memiliki khasiat yang sama jika digunakan untuk mandi selama dua atau satu hari? Terima kasih.

Jawaban

Segala puji bagi Allah dan shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah beserta keluarga dan para shahabat beliau.

Tidak ada masalah menambahkan air hangat biasa ke dalam air yang telah dibacakan ayat-ayat ruqyah. Tidak ada pula larangan untuk Anda menggunakan air yang sedianya disiapkan untuk mandi dua hari menjadi tiga hari, karena tidak ada hukum Syariat yang membatasi hari ruqyah harus satu atau dua hari. Yang penting adalah melakukan proses ruqyah. Dan tidak ada larangan untuk mengulanginya setiap kali dibutuhkan. Di samping itu, hendaklah Anda memohon dengan segala kerendahan hati kepada Allah, serta menyerahkan segara urusan Anda kepada-Nya. Dialah yang menciptakan segala sebab. Mahasuci dan Maha Tinggi Allah. Dialah yang mengabulkan doa orang yang mengalami kesulitan, jika ia berdoa kepada-Nya. Dia jugalah yang menolak segala bahaya. Oleh sebab itu, hendaklah Anda mengiringi ruqyah syar`iyyah dengan berserah diri kepada Allah.

Wallaâhu a`lam

Fatwa Terkait

Cari Fatwa

Anda dapat mencari fatwa melalui banyak pilihan

Today's most read