Islam Web

  1. Fatwa
  2. SHALAT
  3. Tata Cara Shalat
  4. Hukum-Hukum Lain Seputar Shalat
Cari Fatwa

Hikmah Meletakkan Tangan Kanan Di Atas Tangan Kiri ketika Shalat

Pertanyaan

Mengapa kedua tangan diletakkan di dada pada waktu shalat?

Jawaban

Segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah beserta keluarga dan para shahabat beliau.

Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika shalat merupakan sunnah yang secara shahîh diriwayatkan dari Nabi—Shallallâhu `alaihi wasallam. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab Shahîh-nya dari Wâ'il ibnu Hajr—Semoga Allah meridhainya, bahwa ia melihat Nabi—Shallallâhu `alaihi wasallam—meletakkan tangan kanan beliau di atas tangan kiri ketika beliau berdiri melaksanakan shalat.

Cara yang benar untuk meletakkan kedua tangan ketika shalat adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah dada dan di atas pusar.

Para ulama menyebutkan bahwa hikmah dari hal tersebut adalah untuk lebih merendahkan diri di hadapan Allah—`Azza wajalla—dan menjaga kedua tangan dari gerakan yang tidak perlu ketika shalat.

Wallâhu a`lam.

Fatwa Terkait

Cari Fatwa

Anda dapat mencari fatwa melalui banyak pilihan

Today's most read