Islam Web

  1. Fatwa
  2. HAJI DAN UMRAH
  3. Muqadimah Haji dan Umroh
  4. Hukum dan Faedah Haji dan Umrah
Cari Fatwa

Jarak antara Makkah, Madinah, Mina, Muzdalifah dan Arafah

Pertanyaan

Berapakah jarak antara Makkah dan Madinah, antara Mekah dan Mina, antara Mekah dan Arafah, antara Mina dan Muzdalifah? Jarak-jarak ini adalah informasi yang penting diketahui oleh jamaah Haji agar jelas gambarannya, dan agar mereka bisa menjalankan hajinya dengan lebih baik insyallah. Mohon jawabannya, semoga Allah memberkati Anda dan memberi Anda pahala yang paling baik. Amin

Jawaban

Segala puji bagi Allah dan shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah beserta keluarga dan para shahabat beliau.

Jarak antara Makkah dan Madinah adalah 450 Km. Mina, Muzdalifah dan Arafah semuanya berada di Makkah. Mina dan Muzdalifah masih termasuk kawasan Tanah Haram. Adapun Arafah, berada di luar tanah Haram. Jarak antara Arafah, Mina dan Muzdalifah dengan Masjidil Haram sekitar 7 Km. Yang paling jauh yaitu Arafah, kemudian Muzdalifah kemudian Mina. Jarak antara Mina dan Masjidil Haram sekitar 7 Km, antara Muzdalifah dan Masjidil Haram sekitar 10 Km dan antara Arafah dan Masjidil Haram kurang lebih 20 Km. Jarak antara Arafah dan Muzdalifah sekita 7 Km.

Wallâhu a`lam.

Fatwa Terkait

Cari Fatwa

Anda dapat mencari fatwa melalui banyak pilihan

Today's most read