Islam Web

  1. Fatwa
  2. THAHARAH (BERSUCI)
  3. Haid dan Nifas
  4. Hukum Berkaita Dengan Nifas
Cari Fatwa

Ibadah yang Boleh Dilakukan oleh Wanita yang Sedang Nifas

Pertanyaan

Ibadah apa saja yang boleh dilakukan oleh wanita yang sedang nifas pada bulan Ramadhan? Semoga Allah menerima ibadah kita. Dan semoga Allah membalasi kebaikan Anda di dunia dan Akhirat.

Jawaban

Segala puji bagi Allah dan shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah beserta keluarga dan para shahabat beliau.

Ada banyak ibadah yang boleh dilakukan oleh wanita yang sedang nifas pada bulan Ramadhan dan bulan-bulan lainnya. Di antaranya adalah berinfak di jalan Allah, termasuk di dalamnya memberi makanan berbuka untuk orang yang berpuasa, bersedekah kepada fakir miskin, berderma kepada mujahid di jalan Allah. Begitu pula berzikir mengingat Allah—Subhânahu wata`âlâ, seperti tahlil, tahmid, takbir, dan istighfar. Selain itu, juga menuntut ilmu yang bermanfaat dan mengajarkannya, atau mendengarkan bacaan Al-Quran dan mentadaburinya. Wanita yang sedang nifas juga boleh membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushhaf. Ia juga boleh merutinkan zikir pagi dan petang, zikir sebelum tidur, membaca doa ketika masuk atau keluar rumah, membaca doa naik kendaraan, dan berbagai doa serta zikir lainnya. Ia juga boleh berdoa dan mengadu kepada Allah dengan doa apa saja, juga mendengarkan doa kaum muslimin lalu mengaminkannya. Namun wanita yang sedang nifas diharamkan melaksanakan shalat, puasa, dan berdiam diri di dalam mesjid selama masa nifasnya.

Wallâhu a`lam.

Fatwa Terkait

Cari Fatwa

Anda dapat mencari fatwa melalui banyak pilihan