Islam Web

  1. Fatwa
  2. KESEHATAN, MEDIA, BUDAYA, DAN SARANA HIBURAN
  3. Kesehatan
  4. Masalah Keshatan Lainnya
Cari Fatwa

Merasa Ada Bisikan di Dalam Diri Menyuruh untuk Tidak Shalat

Pertanyaan

Saya seorang pemuda yang selalu melaksanakan shalat dan berdoa kepada Allah—Subhânahu wata`âla. Setiap kali saya hendak pergi mengerjakan shalat, saya selalu merasakan di dalam diri saya ada sesuatu yang membisikkan: "Duduklah", tapi saya tidak merespon permintaan itu, dan saya tetap mengerjakan shalat. Perasaan itu selalu mendatangi saya. Apa yang harus saya lakukan untuk melepaskan diri darinya?

Jawaban

Segala puji bagi Allah, dan shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah beserta keluarga dan para shahabat beliau.

Anda harus bersandar kepada Allah—Subhânahu wata`âla, menghadapkan diri kepada-Nya, dan tidak mempedulikan perasaan itu. Sesungguhnya itu hanyalah perbuatan Syetan yang ingin menyibukkan Anda dan merusak ibadah Anda. Allah—Subhânahu wa Ta`âla—telah berfirman (yang artinya): "Sesungguhnya Syetan adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah ia sebagai musuh. Sesungguhnya ia mengajak kelompoknya agar mereka menjadi penduduk Neraka." [QS. Fâthir: 6]

Kami memesankan kepada Anda, setelah bertakwa kepada Allah—Subhânahu wata`âla, agar Anda selalu menjaga ibadah wajib, memperbanyak ta`awwudz (berlindung kepada Allah) dari Syetan, selalu membaca surat Al-Ikhlâsh dan Al-Mu`awwidzatain (Al-Falaq dan An-Nâs), senantiasa membaca zikir pagi dan sore, serta doa-doa yang diriwayatkan dari Nabi, seperti doa masuk dan keluar rumah. Jangan berhenti mengerjakan ibadah atau bermalas-malasan melaksanakannya, karena apa yang Anda rasakan itu merupakan bisikan dari Syetan yang dihembuskan kepada siapa pun yang ingin taat kepada Allah. Kami berdoa semoga Allah memberi bimbingan serta kesembuhan kepada Anda dan kita semua.

Wallâhu a`lam.

Fatwa Terkait

Cari Fatwa

Anda dapat mencari fatwa melalui banyak pilihan

Today's most read