Islam Web

  1. Fatwa
  2. PUASA
  3. Adab-adab Berpuasa
Cari Fatwa

Mengumpulkan 60 Orang Miskin Sekaligus untuk Makan Makanan Siap Saji Adalah Sah untuk Membayar Kafarat

Pertanyaan

Apakah boleh membayar kafarat dengan cara memberi makan 60 orang miskin dalam bentuk beras mentah, dan dibagikan kepada satu keluarga miskin sekaligus misalnya? Ataukah itu tidak boleh? Berapa ukuran makanan bagi satu orang?

Jawaban

Segala puji bagi Allah, dan shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah beserta keluarga dan para shahabat beliau.

Memberi makan 60 orang miskin sebagai kafarat, dilakukan dengan cara memberikan setiap orang miskin ½ shâ` gandum, atau kurma, atau beras, atau makanan pokok lainnya di negara setempat.

Beras tersebut diberikan dalam keadaan tidak dimasak (mentah). Adapun jika Anda memasak makanan untuk 60 orang miskin, dan Anda kumpulkan mereka semua dalam satu tempat, maka itu sudah mencukupi. Kafarat tidak boleh dibayarkan seluruhnya kepada satu keluarga yang jumlahnya kurang dari 60 orang, karena satu orang miskin tidak boleh menerima lebih dari ½ shâ`. Namun jika seseorang mempunyai beberapa kewajiban kafarat yang berbeda, ia boleh memberikan kepada satu orang miskin ½ shâ` untuk setiap kafarat tersebut.Wallâhu a`lam.

Fatwa Terkait

Cari Fatwa

Anda dapat mencari fatwa melalui banyak pilihan

Today's most read