Islam Web

  1. Fatwa
  2. PUASA
  3. Pembatal Puasa
  4. Pembatal Puasa Lainnya
Cari Fatwa

Menelan Darah Merusak Puasa

Pertanyaan

Suatu ketika, saat sedang berkumur-kumur di pagi hari bulan Ramadhân, darah keluar dari mulut saya, dan itu terjadi ketika saya berwudhuk. Apa yang harus saya lakukan?

Jawaban

Segala puji bagi Allah, dan shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah beserta keluarga dan para shahabat beliau.

Siapa yang darahnya mengalir dari mulutnya ketika berkumur-kumur, sementara ia sedang berpuasa, ia diwajibkan meludahkannya dan tidak boleh menelannya.

Ibnu Qudâmah dari mazhab Hambali—Semoga Allah merahmatinya—mengatakan, "Jika mulutnya mengalirkan darah, atau keluar air lambung atau muntah ke mulutnya, kemudian ia menelannya, maka puasanya menjadi batal, walaupun yang ia telan itu hanya sedikit, karena mulut hukumnya sama dengan anggota badan bagian luar." [Al-Mughni]

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh mazhab Syafi`i dan Maliki.

Sementara mazhab Hanafi membedakan antara dua hal, jika darahnya lebih banyak daripada ludahnya maka puasa batal, tetapi jika ludahnya lebih banyak daripada darahnya maka puasanya tidak batal.

Pendapat yang benar adalah pendapat mazhab pertama.

Wallâhu a`lam.

Fatwa Terkait

Cari Fatwa

Anda dapat mencari fatwa melalui banyak pilihan

Today's most read