Hadits-Hadits Seputar Surat Al-Fath
No. Fatwa: 5300

  • Fatwa Tanggal:3-3-2022 - Rajab 30, 1443
  • Rating:

Pertanyaan

Apakah surat yang Nabi—Shallallâhu `alaihi wasallam—bersabda tentangnya: “Telah turun pada malam ini sebuah surat yang sungguh aku lebih menyukainya daripada dunia seisinya”? Semoga Allah melimpahkan kebaikan kepada Anda.

Jawaban

 Segala puji bagi Allah dan shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah beserta keluarga dan para shahabat beliau.
Surat yang Anda tanyakan itu ialah surat Al-Fath. Rasulullah—Shallallâhu `alaihi wasallam—bersabda: “Telah turun kepadaku malam ini sebuah surat yang sungguh lebih aku cintai daripada dunia seisinya.” Lalu beliau membaca (firman Allah yang artinya): “Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.” [QS. Al-Fath: 1]. [HR. Al-Bukhâri dan Ahmad].
Wallâhu a`lam.

Fatwa Terkait

Cari Fatwa

Anda dapat mencari fatwa melalui banyak pilihan